Kanalizācijas

Piedāvājam pieslēgties pilsētas kanalizācijas tīkliem vai ierīkot nosēdrezervuārus, septiķus un attīrīšanas iekārtas ar infiltrācijas laukiem.
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli ceļiem, autostāvvietām, DUS, attīrīšanas iekārtas lietus ūdenim.
Kanalizācijas sūkņu staciju (KSS) apkalpošana, sūkņu un armatūras apsekošana un remonts.

Slēdzam apkalpošanas līgumus.

Avārijas darbi.

APAKŠZEMES INŽENIERU KOMUNIKĀCIJAS | Ūdensapgāde, kanalizācija. Projektēšana, būvniecība, uzraudzība. | +371 29240266