Tāmēšana

Piedāvājam tāmētāja pakalpojumus saistītus ar ūdensapgādes, siltumapgādes  un kanalizācijas tīklu izbūvi, zemes darbiem, labiekārtošanai, laukumu, ceļu asfaltēšanas un bruģēšanas darbiem.

APAKŠZEMES INŽENIERU KOMUNIKĀCIJAS | Ūdensapgāde, kanalizācija. Projektēšana, būvniecība, uzraudzība. | +371 29240266