Pakalpojumi

Piedāvājam veikt jūsu ieceres realizācijas pilnu ciklu.

Ja Jums ir nepieciešams izbūvēt inženiertīklus, piebraucamos ceļus vai transporta stāvlaukumus, piedāvājam veikt projektēšanas un saskaņošanas darbus, kā arī sastādīsim objekta tāmi.

APAKŠZEMES INŽENIERU KOMUNIKĀCIJAS | Ūdensapgāde, kanalizācija. Projektēšana, būvniecība, uzraudzība. | +371 29240266