Laukumu asfaltēšana

Piedāvājam laukumu un piebraucamo ceļu izbūvi un asfaltēšanu.
Remontējam esošos asfaltsegumus, piegādājam šķembas un smilts objektiem.

APAKŠZEMES INŽENIERU KOMUNIKĀCIJAS | Ūdensapgāde, kanalizācija. Projektēšana, būvniecība, uzraudzība. | +371 29240266